Click Fix App 1.0
Copyright (c) 2016 ClickFix IvS
*** HANDELSBETINGELSER ***
IMPORTANT: PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY BEFORE USING THIS SOFTWARE.


Om clickfixapp.dk
clickfixapp.dk er formidler og bestillinger for arbejde samt tilbudsgivning i danmark og udlandet. Vi gør det nem og overskueligt at finde håndværkere i dit nærområde når du har brug for håndværkerhjælp.
Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på ydelserne eller andre varer, regnet fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Enhver bestilt vare går direkte til produktion og anses derfor som værende påbegyndt efter bekræftelse af bestillingen.
Fejl og mangler vedr. din bestilling
Ved modtagelse af din bestilling skal du altid kontrollere for fejl eller mangler i din bestilling. Din reklamation skal straks rettes direkte til den håndværker, hvor du har foretaget din bestilling. Har du ikke modtaget din ydelser eller skal din ordre annulleres skal du straks kontakte vores kundeservice på support@clickfix.dk
Tekniske forbehold
Click Fix App tager forbehold for nedbrud og kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med at appen, e-mail o.l. er udsat for fejl eller ustabil drift.
Betalinger
Bestillinger betales forud med betalingskort (fx., Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro eller American Express).
Betalingsgebyrer
Ved brug af dansk udstedte kreditkort tilskrives der et gebyr på 1,25 % + 1,87 kr. af det samlede transaktionsbeløb.

Ved brug af udenlandsk udstedte kreditkort tilskrives der et gebyr på 2,95 % + 1,87 kr. af det samlede transaktionsbeløb.

Gebyrerne er i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 79.

Håndtering af personoplysninger
Click Fix App registrerer de oplysninger, du afgiver med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger som du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige. Click Fix App er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.Â

Click Fix App bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer Click Fix App informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer. Du kan læse mere om hvordan du kan begrænse hjemmesider i at sætte cookies på din computer her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere en bestilling til dig.

Personoplysningerne registreres hos Click Fix App og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Click Fix App og dens ejere har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige Click Fix App er Mathias Mønsted.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Click Fix App videregives eller sæ¦lges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen person føllsomme oplysninger.

Som registreret hos Click Fix App har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Click Fix app kundeservice.
Cookies
Click Fix App anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på Click Fix App hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Click Fix App
Ansvar
Click Fix App er ikke erstatningsansvarlig for skade i enhver henseende. Click Fix App kan derfor ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger af dansk lovgivning.

Vedrørende misforståelse, forsinkelse eller ikke ordentligt håndteret formidling eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Click Fix App, kan Click Fix App ikke drages til ansvar.

 

Click Fix App kan ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt for noget tab, som køberen måtte lide som følge af anvendelsen af Click Fix App.

Ydelser eller bestillinger foretaget på Click Fix App samt betingelserne herfor er udarbejdet i overensstemmelse med og omfattet af dansk ret. Enhver tvist om rettigheder til eller uenigheder om indholdet eller øvrige tvister omkring forståelsen af disse vilkår eller indholdet af en bestilling eller ydelse eller andre oplysninger på Click Fix App i øvrigt skal indbringes for Byretten i København som rette værneting, med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med bestemmelserne i retsplejeloven.
Ændring af betingelser
Click Fix App har til enhver tid ret til at ændre nurværende betingelser. De gåldende betingelser vil altid fremgå på Click Fix App.
Værneting
Aftalen er underlagt dansk ret. En eventuel tvist mellem Kunden og Click Fix App skal afgøres efter dansk ret, med byretten i København som aftalt værneting med sædvanlig henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.
Fortrolighed
Alle oplysninger som du angiver her på siden, anvendes kun til internt brug og videregives ikke til 3. part, medmindre du selv giver tilladelse til dette.
Nyhedsbrev
Når du opretter dig som bruger af Click Fix App giver du samtidig Click Fix App tilladelse til at kontakte dig via nyhedsbrev via sms, e-mail og post, disse nyhedsbreve kan sæ¦rskilt til enhver tid afmeldes
Kontaktoplysninger
Click Fix IVS
Åvangsvej 15
2760 Greve
CVR nummer: 38157507
E-mail: info@clickfixapp.dk
Tlf: 4030 7753